Esitys kilpailunrajoituslain 7 §:n mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä

Päivämäärä

23.10.2007

Diaarinumero

950/61/2002

Osapuolet

Aina Group Oyj

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto esitti 23.10.2007 markkinaoikeudelle, että se määräisi seuraamusmaksuna Aina Group Oyj:lle, eli entiselle Hämeen Puhelin Oy:lle 75 000 euroa määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.

Markkinaoikeus määräsi päätöksellään 6.7.2010 Aina Group Oyj:n maksamaan valtiolle kilpailunrikkomismaksuna 60 000 euroa.