Esitys kilpailunrajoituslain 7 §:n mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomismaksun määräämisestä

Päivämäärä

24.5.2007

Diaarinumero

950/61/2002

Osapuolet

Oulun Puhelin Oyj

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto esitti 24.5.2007 markkinaoikeudelle, että se määräisi Oulun Puhelin Oyj:lle 100 000 euron seuraamusmaksun määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Yhtiö suosi vuosina 2001–2002 lainvastaisesti omaa palveluoperaattoriaan tilaajayhteyksistä perimissään vuokrissa. Toiminta vaikeutti kilpailijoiden pääsyä laajakaista-, yrityspalvelu- ja kiinteän verkon puhepalveluiden markkinoille.

Markkinaoikeus määräsi 6.7.2010 antamassaan ratkaisussa Oulun Puhelin Holding Oyj:lle (eli entiselle Oulun Puhelin Oyj:lle) 90 000 euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tilaajayhteyksien hinnoittelussa.