Huomautus hankintalain noudattamatta jättämisestä matkailutoimen hoitamisen ja kehittämisen hankinnoissa

Päivämäärä

4.3.2024

Diaarinumero

KKV/1323/14.00.60/2023

Osapuolet

Inarin kunta

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Inarin kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Kunta hankki matkailunedistämispalveluita kilpailuttamatta ilman lainmukaista suorahankintaperustetta.