Pesulapalveluiden hankinnat

Päivämäärä

20.12.2021

Diaarinumero

KKV /793/14.00.60/2021

Osapuolet

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Tiivistelmä

Kuntayhtymä hankki kilpailutetun sopimuskauden päättymisen jälkeen pesulapalveluja yksityisiltä toimijoilta suorahankintana. KKV katsoi päätöksessään, ettei vuosien 2020 ja 2021 hankintoihin ole ollut hankintalain mukaista suorahankintaperustetta ja antoi JIK-kuntayhtymälle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.