Koulukeskuksen väistötilojen hankinta

Päivämäärä

25.1.2018

Diaarinumero

KKV/835/14.00.60/2017

Osapuolet

Liperin kunta

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston 25.1.2018 antaman ratkaisun mukaan Liperin kunta ei noudattanut hankintalakia koulukeskuksen väistötilahankinnassa, kun se jätti julkaisematta hankinnasta lain edellyttämän hankintailmoituksen. Väistötilaparakkien vuokraaminen ei kuulu kiinteän omaisuuden hankkimista koskevan hankintalain soveltamisalapoikkeuksen piiriin. Olosuhteet Liperissä eivät myöskään olleet sellaiset, että ne olisivat mahdollistaneet suorahankinnan kiireperusteella.