Haavan alipainehoitoon liittyvien laitteiden ja tarvikkeiden hankinta

Päivämäärä

18.11.2019

Diaarinumero

KKV/902/14.00.60/2019

Osapuolet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 18.11.2019 tehnyt markkinaoikeudelle neljä esitystä seuraamusmaksujen määräämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSille hankintalain rikkomisesta. KKV:n selvitysten mukaan HUS on tehnyt yhteensä useiden miljoonien eurojen hankintoja kilpailuttamatta niitä. Viraston esittämien seuraamusmaksujen määrä on yhteensä 160 000 euroa.