Pehmopapereiden hankinta

Päivämäärä

18.11.2019

Diaarinumero

KKV/982/14.00.60/2019

Osapuolet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto teki 18.11.2019  markkinaoikeudelle neljä esitystä seuraamusmaksujen määräämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSille hankintalain rikkomisesta. KKV:n selvitysten mukaan HUS on tehnyt yhteensä useiden miljoonien eurojen hankintoja kilpailuttamatta niitä. Viraston esittämien seuraamusmaksujen määrä on yhteensä 160 000 euroa. Pehmopaperituotteiden osalta KKV esitti, että markkinaoikeus määräisi 25 000 euron seuraamusmaksun. Markkinaoikeus määräsi seuraamusmaksun KKV:n esityksen mukaisesti 20.8.2020.