Jätesäkkituotteiden hankinta

Päivämäärä

18.11.2019

Diaarinumero

KKV/983/14.00.60/2019

Osapuolet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 18.11.2019 tehnyt markkinaoikeudelle neljä esitystä seuraamusmaksujen määräämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSille hankintalain rikkomisesta. KKV:n selvitysten mukaan HUS on tehnyt yhteensä useiden miljoonien eurojen hankintoja kilpailuttamatta niitä. Viraston esittämien seuraamusmaksujen määrä on yhteensä 160 000 euroa. Jätesäkkituotteiden osalta KKV esitti, että markkinaoikeus määräisi HUSille 25 000 euron seuraamusmaksun. Markkinaoikeus määräsi seuraamusmaksun 21.8.2020 KKV:n esityksen mukaisesti.