Väitetty kilpailuneutraliteettia rikkova toiminta lastensuojelun sijaishuoltoa tarjoavien yksiköiden palveluhaun markkinoilla

Päivämäärä

10.11.2023

Diaarinumero

KKV/79/14.00.40/2022

Osapuolet

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvitti, harjoittaako Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) taloudellista toimintaa, ja toimiiko se yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa samoilla markkinoilla tarjotessaan lastensuojelun sijaishuoltoyksiköitä ja niiden valvontatietoja yhdistävään Lasteri-tietopohjaan liittyviä palveluja. Asia poistettiin käsittelystä sillä perusteella, ettei kyse ollut luonteeltaan taloudellisesta toiminnasta.

Päätöksessä KKV katsoi, että Lasteri-tietopohjaan liittyvä toiminta tulee katsoa luonteeltaan ei-taloudelliseksi toiminnaksi, sillä se liittyy kiinteästi viranomaisen toimivaltuuksiin lapsen sijaishuollon järjestämisessä ja sijaishuoltopaikkaan sijoittamista koskevassa päätöksenteossa, erityisesti sijaishuoltopaikan valinnassa.

KKV arvioi asiaa toissijaisesti myös kuntalain 15 luvun kunnan toimintaa markkinoilla koskevien säännösten perusteella. KKV katsoi, että Keusoten Lasteri-tietopohjaan liittyvä toiminta täytti hankintalaissa tarkoitetun horisontaalisen yhteistyön edellytykset, jolloin yhteistoiminnan jäädessä hankintalain mukaisen kilpailuttamisvelvoitteen ulkopuolelle ei kyse ollut kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvasta toiminnasta.