Osapuolten toimenpiteiden mahdolliset kilpailuneutraliteettia vaarantavat vaikutukset pysäköintialan markkinoilla

Päivämäärä

1.7.2021

Diaarinumero

KKV/903/14.00.40/2015

Osapuolet

Tampereen kaupunki / Finnpark Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvitti Tampereen kaupungin ja sen tytäryhtiön Finnpark Oy:n toimintaa pysäköinnin markkinoilla. KKV:n arvion mukaan Finnpark on voinut Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikkaan kytkeytyvien toimenpiteiden seurauksena saada kiinteistöliiketoimintaansa julkista tukea. Tuki voisi kiinteistöliiketoiminnasta pysäköintiliiketoimintaan välittyessään vääristää kilpailua Finnparkin ja sen yksityisten kilpailijoiden välillä. Kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi Finnpark muun muassa eriyttää kiinteistöliiketoiminnan muusta toiminnastaan kirjanpidossaan.