Menettely rautateiden tavarankuljetusmarkkinoilla

Päivämäärä

2.12.2015

Diaarinumero

827/14.00.00/2012

Osapuolet

VR-Yhtymä Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksissä ei ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella tutkintaa olisi ollut tarpeen jatkaa.

Fenniarail Oy (ent. Proxion) teki Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) lokakuussa 2012 toimenpidepyynnön VR-Yhtymä Oy:stä. Toimenpidepyynnössä yhtiö epäili, että VR-Yhtymä Oy olisi käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa rautateiden tavarakuljetuksissa kieltäytymällä tarjoamasta Fenniarail Oy:lle palvelua, joka käsittää vaunujen kuljettamisessa tarvittavan veturikaluston ja kuljettajat.