DAVA Foods Holding A/S / Muna Foods Oy

Päivämäärä

7.8.2014

Diaarinumero

327/KKV14.00.10/2014

Osapuolet

DAVA Foods Holding A/S / Muna Foods Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ryhtyy asiassa jatkoselvitykseen, jossa tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä mark-kina-asema tai vahvistetaan sitä.