Altor Fund III, TryghedsGruppen smba

Päivämäärä

25.11.2013

Diaarinumero

423/KKV14.00.10/2013

Osapuolet

Altor Fund III, TryghedsGruppen smba

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ryhtyy asiassa jatkoselvitykseen, jossa tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä.