Finnair Oyj / Nordic Regional Airlines AB

Päivämäärä

8.11.2017

Diaarinumero

KKV/1066/14.00.10/2017

Osapuolet

Finnair Oyj / Nordic Regional Airlines AB

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 8.11.2017 yrityskaupan, jossa Finnair Oyj hankkii Nordic Regional Airlines AB:n (Norra). KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Viraston selvityksessä ei ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia lentoliikennemarkkinoihin.