Lantmännen Ekonomisk Förening / Sörnäisten Portti Oy (K-maatalous-liiketoiminta)

Päivämäärä

26.5.2017

Diaarinumero

KKV/358/14.00.10/2017

Osapuolet

Lantmännen Ekonomisk Förening / Sörnäisten Portti Oy (K-maatalous-liiketoiminta)

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 26.5.2017 yrityskaupan, jossa Lantmännen Ekonomisk Förening hankkii Sörnäisten Portti Oy:n, johon K-maatalouden liiketoiminta on yhtiöitetty. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolet toimivat maatalouskaupan markkinoilla, mutta päällekkäisyydet niiden liiketoiminnoissa rajoittuvat pääosin mallasohran hankintamarkkinalle.