Telia Company AB / Nebula Top Oy

Päivämäärä

26.5.2017

Diaarinumero

KKV/542/14.00.10/2017

Osapuolet

Telia Company AB / Nebula Top Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 7.6.2017 yrityskaupan, jossa Telia Company Ab hankkii Nebula Top Oy:n. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolilla on joitakin päällekkäisiä toimintoja yrityksille tarjottavissa IT-palveluissa.