TerraWise Oy / Konevuori Oy

Päivämäärä

28.6.2017

Diaarinumero

KKV/605/14.00.10/2017

Osapuolet

TerraWise Oy / Konevuori Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 28.6.2017 yrityskaupan, jossa TerraWise Oy ostaa Konevuori Oy:n. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla estä kilpailua Suomen markkinoilla. Osapuolten markkinaosuus maanrakennus- ja kiviainesmyynnin markkinoilla jää kaupan jälkeenkin vähäiseksi, ja markkinoille jää monia suurempia kilpailevia toimijoita.