Oaktree Capital Group LLC, Shiphold Ltd / OSM Maritime Group Ltd

Päivämäärä

30.8.2018

Diaarinumero

KKV/829/14.00.10/2018

Osapuolet

Oaktree Capital Group LLC, Shiphold Ltd / OSM Maritime Group Ltd

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 30.8.2018 järjestelyn, jossa Shiphold Ltd:n yksinomainen määräysvalta OSM Maritime Group Ltd:ssä muuttuu Shiphold Ltd:n ja Oaktree Capital Group LLC:n yhteiseksi määräysvallaksi. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.