Asiakaspalvelun puutteet, markkinoinnissa annetut tiedot

Päivämäärä

28.10.2015

Diaarinumero

KKV/388/14.08.01.08/2015, KKV/520/14.08.01.08/2015

Osapuolet

Gothia Oy, Westerfield Ag, MMBG Ag

Tiivistelmä

Asiakaspalvelun puutteet johtivat sopimuksen purkuun

Helsingin hovioikeuden päätös (S 15/1973), annettu 28.10.2015. Lainvoimainen. Hovioikeus ei antanut jatkokäsittelylupaa Gothia Oy:lle, joka oli valittanut Vantaan käräjäoikeuden 12.6.2015 antamasta tuomiosta Helsingin hovioikeuteen. Vantaan käräjäoikeus hylkäsi tuolloin perintäyhtiö Gothia Oy:n kanteen.

Perintätoimisto Gothia Oy velkoi Westerfield AG:ltä ostamaansa saatavaa. Saatava perustui puhelinmyynnissä tehtyyn partaterä- ja sukkatilaukseen. Kuluttaja kiisti maksuvelvollisuutensa, koska hän ei voinut perua tilaustaan Westerfieldin toimimattoman asiakaspalvelun vuoksi.

Kuluttajalla on lain ja sopimusehtojen mukaan 14 vuorokautta aikaa peruuttaa puhelinmyynnissä tehty tilaus. Kuluttaja kertoi, että Westerfieldin asiakaspalvelunumerossa ei vastattu lukuisista yrityksistä huolimatta. Westerfield ei ollut antanut peruutuksia varten muita yhteystietoja kuin asiakaspalvelunumeron.

Kuluttajaviranomaiset ovat saaneet lukuisia vastaavia, asiakaspalvelun toimimattomuutta koskevia ilmoituksia Westerfieldistä. Asian yleisen merkityksen vuoksi kuluttaja-asiamies avusti kuluttajaa oikeudessa.

Käräjäoikeus piti kuluttajan ja todistajien kertomusta asiakaspalvelun puutteista uskottavana. Käräjäoikeus katsoi, että toimiva asiakaspalvelu oli ollut keskeinen edellytys kyseisen kuluttajan tilaukselle ja että siihen liittyvät puutteet olivat olleet Westerfieldin olennainen sopimusrikkomus, joka oikeutti sopimuksen purkuun. Gothia Oy:n kanne hylättiin ja Gothia Oy velvoitettiin korvaamaan kuluttajan oikeudenkäyntikulut.

Markkinoinnissa (puhelinmyynnissä) annetut tiedot

Helsingin hovioikeus pysytti 29.102015 annetussa tuomiossa (S 15/2061) Espoon käräjäoikeuden tuomion, jossa (S 14/14907), jossa käräjäoikeus hylkäsi Gothia Oy kanteen. Hovioikeus velvoitti Gothia Oy:n maksamaan kuluttajan oikeudenkäyntikulut. Päätös on lainvoimainen.

Perintätoimisto Gothia Oy velkoi Westerfield AG:ltä ostamaansa saatavaa. Espoon käräjäoikeudessa vireille panemassaan velkomuskanteessa perintäyhtiö vaati kuluttajalta suoritusta sillä perusteella, että kuluttaja olisi puhelinkeskustelussa tilannut myyjältä sukkia ja partakoneenteriä. Todisteena tilauksesta perintäyhtiö esitti osittaisen nauhoitteen puhelinkeskustelusta.

Käräjäoikeus totesi, että kuluttajasuojaa koskevat säännökset edellyttävät, että kuluttajalle ei saa toimittaa tuotteita ilman nimenomaista tilausta. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen, kun perintäyhtiö ei ollut näyttänyt, että sopimus olisi koskenut muuta kuin ilmaista tuotepakettia. Puhelusta tehty osittainen nauhoite ei riittänyt näytöksi tilauksesta. Gothia Oy velvoitettiin korvaamaan kuluttajan oikeudenkäyntikulut.