Tilausansaan perustuvat velkomukset

Päivämäärä

16.9.2014

Diaarinumero

KKV/626/14.08.01.08/2015, KKV/2763/14.08.01.08/2014, KKV/669/14.08.01.08/2015

Osapuolet

Svea Perintä Oy, Lumone Oy, Vertal Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies avusti kuluttajaa kolmessa oikeudenkäynnissä.

Perintätoimisto Svea Perintä Oy osti Vertal Oy:ltä ja Lumone Oy –nimisiltä yhtiöltä kuluttajiin kohdistuvia saatavia ja laittoi vireille niihin perustuvia velkomuskanteita. Vertal Oy:n ja Lumone Oy:n taustalta löytyvät samat henkilöt.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan sopimukset oli saatu aikaan harhaanjohtamalla. Kuluttajat olivat tilanneet verkkokaupasta edullisen näytepakkauksen ja tulleet sidotuiksi kalliiseen määräaikaiseen sopimukseen. Kuluttaja-asiamies huomautti Vertal Oy:tä ja Lumonea asiasta. Kuluttaja-asiamies avusti kuluttajia, koska yhtiöt perivät tilaukseen perustuvia saatavia.

Svea Perintä Oy siirsi riitautetut kanteet alkuperäiselle velkojalle ja maksoi vastaajille ennen siirtoa syntyneet oikeudenkäyntikulut. Kaksi kannetta jätettiin käräjäoikeudessa tutkimatta, koska kantaja ei täydentänyt vaaditulla tavalla kannetta. Yhdessä jutussa kantaja peruutti kanteen.