Matkustajan oikeus hinnanalennukseen

Päivämäärä

18.1.2013

Diaarinumero

KUV/9176/44/2011, KUV/9472/2011

Osapuolet

Helsingin seudun liikenne (HSL)

Tiivistelmä

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 15.5 2015.

Helsingin käräjäoikeus velvoitti päätöksessään 15.5.2015 HSL:n maksamaan kuluttajalle 10 euron hinnanalennuksen. Käräjäoikeus totesi perusteluissa, että sopimuksen mukaisessa suorituksessa on ollut olennaisia puutteita. Vaikka viivästyksiä ei voi pitää HSL:n syynä, on se kuitenkin vastuussa tarjoamastaan palvelusta. Käräjäoikeus piti vaadittua hinnanalennusta kohtuullisena.

Tammi-helmikuun 2010 huonoista keliolosuhteista johtuen HSL:n lähijunaliikenteen vuoroista huomattava osa myöhästyi tai jäi ajamatta.

Asiasta aiheutui kuluttajalle huomattavaa haittaa. HSL kieltäytyi hyvittämästä vahinkoa, jolloin kuluttaja vei asian kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn.

Kuluttajariitalautakunta katsoi, että HSL:n palvelu ei junaliikenteen häiriötilanteiden vuoksi vastannut sitä, mitä kuluttajalla on ollut perusteltua aihetta olettaa ja katsoi, että kyseessä on virhe. Lautakunta suositti 10 euron hinnanalennusta. Koska HSL ei noudattanut lautakunnan päätöstä,  kuluttaja-asiamies avusti kuluttajaa asian oikeuskäsittelyssä.