Hintavertailun sopimattomuus

Päivämäärä

22.6.2017

Diaarinumero

KKV/132/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Partioaitta Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon Partioaitta Oy:lle 22.6.2017.

Kuluttaja-asiamies kielsi Partioaitta Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kulutushyödykkeiden markkinoinnissa ilmoitetaan tuotteiden hinta alennetuksi vertailuhintaa käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen hintaa, jota ei ole kuluttajilta tosiasiassa samassa toimipaikassa välittömästi aikaisemmin peritty.
Kieltoa on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 3, 6, 11 ja 16 §:iin sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

Partioaitta Oy oli käyttänyt markkinoinnissaan myyntihinnan yhteydessä vertailuhintana jotain muuta hintaa kuin välittömästi aikaisemmin tuotteesta perimäänsä hintaa. Yhtiön markkinointi oli ollut omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä Partioaitta Oy:n hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.