Hintavertailun sopimattomuus

Päivämäärä

22.6.2017

Diaarinumero

KKV/136/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Intersport Finland Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon Intersport Finland Oy:lle 22.6.2017.

Kuluttaja-asiamies kielsi Intersport Finland Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kulutushyödykkeiden markkinoinnissa ilmoitetaan tuotteiden hinta alennetuksi prosenttialennuksena, vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen hintaa, jota ei ole kuluttajilta tosiasiassa samassa toimipaikassa välittömästi aikaisemmin peritty.

Kieltoa on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 3, 6, 11 ja 16 §:iin sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

Intersport Finland Oy oli käyttänyt markkinoinnissaan myyntihinnan yhteydessä vertailuhintana jotain muuta hintaa kuin välittömästi aikaisemmin perimäänsä hintaa. Yhtiön markkinointi oli ollut omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä Budget Sportin ja Intersport Finland Oy:n hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.