Hintavertailun sopimattomuus

Päivämäärä

10.11.2017

Diaarinumero

KKV/180/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Suomen Retkitukku Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon Suomen Retkitukku Oy:lle 10.11.2017.

Kuluttaja-asiamies kielsi Suomen Retkitukku Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kulutushyödykkeiden markkinoinnissa ilmoitetaan tuotteiden hinta alennetuksi vertailuhintaa käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen hintaa, jota ei ole kuluttajilta tosiasiassa samassa toimipaikassa välittömästi aikaisemmin peritty.
.
Kieltoa on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.
Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 3, 6, 11 ja 16 §:iin sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

Suomen Retkitukku Oy oli käyttänyt markkinoinnissaan myyntihinnan yhteydessä vertailuhintana jotain muuta hintaa kuin välittömästi aikaisemmin tuotteesta perimäänsä hintaa. Yhtiö ei näyttänyt toteen perineensä koskaan vertailuhintaa vastaavaa kiellon perusteena olleista tuotteista. Yhtiön markkinointi oli ollut omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä Suomen Retkitukku Oy:n hintojen normaalitasosta ja sen myötä ilmoitetusta alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.