Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot

Päivämäärä

8.8.2013

Diaarinumero

KKV/2412/14.08.01.05/2013

Osapuolet

Delta Motor Group Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon Delta Motor Group Oy:lle 8.8.2013.

Kuluttaja-asiamies kielsi Delta Motor Group Oy:tä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa kuluttajaluoton markkinoinnissa esittämästä luoton ehtoja koskevaa tietoa, ellei mainonnassa ilmoiteta samalla myös luoton todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärää edustavan esimerkin avulla selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla.

Kieltoa on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ään.

Delta Motor Group Oy:n televisiomainoksessa tarjottiin Mitsubishi ASX autoa alkaen hintaan 21.990 euroa ja all-in-one rahoitusta hintaan 299 euroa kuukaudessa. Kuluttajaluottoa koskevat tiedot esitettiin mainoksessa muutaman sekunnin ajan ns. pikkuprintillä ruudun alalaidassa.

Luottoa koskevien tietojen esitystapa televisiomainoksessa ei ottanut huomioon etäisyyttä ja olosuhteita, jossa katsoja tyypillisesti havainnoi mainosta. Luottoa koskevat tiedot eivät niiden esitystavasta johtuen olleet televisiokatsojan luettavissa.