Määräaikaisen tilausjakson hinnan ilmoittaminen

Päivämäärä

8.8.2013

Diaarinumero

KKV/2413/14.08.01.05/2013

Osapuolet

Elisa Oyj

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon Elisa Oyj:lle 8.8.2013.

Kuluttaja-asiamies kielsi Elisa Oyj:tä kuluttajiin kohdistuvissa mainoksissa tarjoamasta yksilöityä viestintäpalvelua (kuten puhelin- ja internetliittymää) koskevaa määräaikaistilausta ilmoittamatta samalla selkeästi tilausjakson kokonaishintaa.

Kieltoa on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:ään ja 2 luvun 1 ja 7 §:ään.

Elisa Oyj markkinoi televisiomainoksella Saunalahden mobiililaajakaista 3G –palvelua. Palvelun hinnaksi ilmoitettiin 12,90 euroa kuukaudessa, joista ensimmäiset kolme kuukautta hintaan 6,45 euroa. Tarjous koski 24 kuukauden määräaikaista tilausjaksoa. Tilausjakson kokonaishintaa ei ilmoitettu. Mainoksessa kehotettiin soittamaan 0800 -alkuiseen numeroon ja tilaamaan mobiililaajakaista.

Mainoksen kohteena ollessa määräaikainen palvelusopimus ja televisiomainoksen kestäessä 24 sekuntia tilausjakson kokonaishinta olisi ollut etukäteen helposti laskettavissa ja ilmoitettavissa helposti havaittavalla ja käytettyyn etäviestimeen sopivalla tavalla.