Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot

Päivämäärä

1.10.2013

Diaarinumero

KKV/2720/14.08.01.02/2013

Osapuolet

Santander Consumer Finance Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kielsi Santander Consumer Finance Oy:tä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa kuluttajaluoton mainonnassa esittämästä luoton ehtoja koskevaa tietoa, ellei mainonnassa ilmoiteta samalla myös luoton todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärää edustavan esimerkin avulla selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla.

Kieltoa on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ään.

Tarjottua luottoa koskevien tietojen esitystapa televisiomainoksessa ei ottanut huomioon etäisyyttä ja olosuhteita, jossa katsoja tyypillisesti havainnoi mainosta. Pääosa luottoa koskevista tiedoista ei niiden esitystavasta johtuen ollut televisiokatsojan luettavissa. Tietoja ei siten esitetty selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla.