Kuluttajaluottojen markkinointi

Päivämäärä

31.1.2014

Diaarinumero

KKV/2805/14.08.01.02/2013

Osapuolet

4finance Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kielsi 4finance Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajaluoton mainonnassa ilmenee luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, ellei mainonnassa ilmoiteta samalla myös kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä määritetyn tiedonantovelvollisuuden mukaisia tietoja, eli luoton todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa ja luoton ja luottokustannusten yhteismäärää sekä maksuerien määrää, selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla siten, että tiedot annetaan edustavan esimerkin avulla.

Kieltoa on noudatettava viidenkymmenentuhannen euron (50 000) sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 7 luvun 8 ja 50 §:ään ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

Luottoa koskevassa televisiomarkkinoinnissa ei kiinnitetty riittävästi ja asianmukaisella tavalla kuluttajan huomiota tiedonantovelvollisuuden mukaisiin luottoehtoihin. Kuluttajan huomio kiinnittyi mainoksen pääviestinä ilmoitettuun ensilainan maksimiluottomäärään ja ensilainan kuluttomuuteen ja korottomuuteen, eikä pienellä kirjoitettu teksti mainoksen alalaidassa kiinnittänyt riittävästi kuluttajan huomiota.

Luottoa koskeneissa radiomainoksissa ja mainostauluissa ilmoitettiin myös tiettyjä luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja. Tästä huolimatta laissa määriteltyjä tietoja ei ilmoitettu mainoksissa.