Hintavertailun sopimattomuus

Päivämäärä

29.8.2017

Diaarinumero

KKV/90/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Finsoffat Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon Finsoffat Oy:lle 29.8.2017.

Kuluttaja-asiamies kielsi Finsoffat Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa verrataan tuotteen myyntihintaa niin sanottuun ohjevähittäishintaan tai suositushintaan, jos ohjevähittäishinta tai suositushinta ei vastaa muiden vähittäismyyjien samasta tuotteesta yleisesti perimää hintaa.

Kieltoa on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.

Kiellot perustuvat kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 3, 6, ja 16 §:iin sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

Finsoffat Oy oli yhtäjaksoisesti kuukausien ajan yhtiön verkkosivuilla ilmoittanut tuotteen markkinoinnissa sen hintaa alennetuksi vertailuhintaa ja muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja käyttäen, kuten ovh. ja tarjous.

Asiassa tehdyn selvityksen perusteella vertailuhinnan ja muiden alennuksiin viittaavien ilmaisujen käyttämisessä oli kysymys yhtiön kuluttajalle tarjoaman tuotteen myyntihinnan vertaamisesta ns. ohjevähittäishintaan.

Finsoffat Oy ei pystynyt näyttämään toteen koskaan perineensä tuotteesta vertailuhintaa vastaavaa myyntihintaa tai sitä, että sen kilpailija tai kilpailijat olisivat pitäneet tuotetta kaupan sillä myyntihinnalla, joka vastaa yhtiön verkkosivuilla tuotteille myyntihinnan yhteydessä ilmoittamaa vertailuhintaa, kuten myöskään sitä, että tuotteelle verkkosivuilla myyntihinnan yhteydessä ilmoitettu vertailuhinta vastaa tuotteen yleistä markkinahintaa.

Finsoffat Oy:n markkinointi oli omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä Finsoffat Oy:n hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.