Hintavertailun sopimattomuus

Päivämäärä

29.8.2017

Diaarinumero

KKV/93/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Stemma Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon Stemma Oy:lle 29.8.2017.

Kuluttaja-asiamies kielsi Stemma Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa
a) verrataan tuotteen myyntihintaa niin sanottuun suositushintaan, jos suositushinta ei vastaa yleisesti muiden vähittäismyyjien samasta tuotteesta perimää hintaa;
b) esitetään perätön väite siitä, että tarjoustuote on tarjolla tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan, vaikka samaa tuotetta myydään samaan tai lähes samaan hintaa tarjousajan jälkeen;
c) käytetään tuotteen myyntihinnan yhteydessä ilmaisua ALE silloin, kun tuotetta ei myydä aikaisempaa edullisemmilla hinnoilla.

Kieltoja on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.

Kiellot perustuvat kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 3, 6, ja 16 §:iin, kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 6 kohtaan sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

Stemma Oy oli kalusteiden markkinoinnissa yhtiön verkkosivuilla verrannut tuotteiden myyntihintoja näitä korkeampiin vertailuhintoihin. Lisäksi myyntihintojen ja vertailuhintojen yhteydessä oli käytetty prosentti-ilmaisuja ja alennukseen viittaavia ilmaisuja, kuten etusi -33%, ALE -33% tai tarjous voimassa 2.5.2017 asti.

Stemma Oy oli yhtäjaksoisesti kuukausien ajan yhtiön verkkosivuilla ilmoittanut tuotteiden markkinoinnissa niiden hintaa alennetuksi prosenttialennuksena, vertailuhintaa ja muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja käyttäen. Yhtiön mukaan vertailuhinnat oli myymälöille annettuja ns. suositushintoja.

Vertailuhinnat yhdessä Stemma Oy:n käyttämien prosentti-ilmaisujen kanssa ovat omiaan vahvistamaan kuluttajien käsitystä alennetuista hinnoista. Kuitenkaan markkinoinnissa ei ollut kysymys alennetuista hinnoista tai alennusmyynnistä, jossa tuotteita olisi myyty liikkeen aikaisempia hintoja edullisemmilla hinnoilla.

Stemma Oy:n markkinointi oli omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä Stemma Oy:n hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.