Hintavertailun sopimattomuus

Päivämäärä

29.8.2017

Diaarinumero

KKV/96/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Vepsäläinen Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon Vepsäläinen Oy:lle 29.8.2017.

Kuluttaja-asiamies kielsi Vepsäläinen Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa verrataan tuotteen myyntihintaa niin sanottuun ohjevähittäishintaan tai suositushintaan, jos ohjevähittäishinta tai suositushinta ei vastaa muiden vähittäismyyjien samasta tuotteesta yleisesti perimää hintaa.

Kieltoa on noudatettava sadan tuhannen (100.000) euron sakon uhalla.

Kiellot perustuvat kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 3, 6, ja 16 §:iin sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

Vepsäläinen Oy oli yhtäjaksoisesti kuukausien ajan yhtiön verkkosivuilla ilmoittanut tuotteen markkinoinnissa sen hintaa alennetuksi vertailuhintaa käyttäen. Asiassa saadun selvityksen perusteella alennukseen viittaavan vertailuhinnan käyttämisessä oli kysymys yhtiön kuluttajalle tarjoaman tuotteen myyntihinnan vertaamisesta ns. ohjevähittäishintaan tai suositushintaan. Ohjevähittäishinnat tai suositushinnat ovat kuitenkin pääsääntöisesti näennäisiä ja niitä käytetään hintavertailuja varten luomaan kuluttajalle se käsitys, että tämä saa yritykseltä huomattavan alennuksen.

Vepsäläinen Oy ei näyttänyt toteen sitä, että sen kilpailija tai kilpailijat olisivat pitäneet tuotetta kaupan sillä myyntihinnalla, joka vastaa yhtiön verkkosivuilla tuotteelle myyntihinnan yhteydessä ilmoittamaa vertailuhintaa, kuten myöskään sitä, että tuotteelle verkkosivuilla myyntihinnan yhteydessä ilmoitettu vertailuhinta vastaa tuotteen yleistä markkinahintaa.

Vepsäläinen Oy:n markkinointi oli omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä Vepsäläinen Oy:n hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.