Yhtiön oman rengasmerkinnän sekoitettavuus viralliseen EU-merkintään

Päivämäärä

30.4.2013

Diaarinumero

KKV/2820/03.02/2013

Osapuolet

Nokian Renkaat Oyj

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden ratkaisu 30.4.2013 (MAO:185/13). Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Nokian Renkaat Oyj:tä käyttämästä kuluttajiin kohdistuvassa autonrenkaiden markkinoinnissa yhtiön itsensä kehittämää rengasmerkintää, ellei merkintää selkeästi eroteta EU-asetuksen N:o 1222/2009 mukaisesta rengasmerkinnästä.

Nokian Renkaat Oyj käytti markkinoinnissaan renkaiden talvipitoa kuvaavaa merkintää, joka ulkoasunsa keskeisiltä osilta muistutti EU-asetukseen N:o 1222/2009 perustuvaa rengasmerkintää. Kyseisessä asetuksessa ei kuitenkaan säännellä renkaiden jää- ja lumipitoa.

Kuluttajat saivat Nokian Renkaat Oyj:n markkinoinnista kuvan, että sen talvipitomerkintä täyttäisi testauksen ja luokittelun osalta EU-rengasmerkinnälle asetetut vaatimukset. Lumi- ja jääolosuhteisiin suunniteltujen renkaiden osalta yhdenmukaistettuja testausmenetelmiä ei EU-asetuksen johdannon mukaan ollut vielä saatavilla. EU-rengasmerkintää ei ollut säädetty koskemaan näitä ominaisuuksia.

Rengasmerkinnät muistuttivat toisiaan huomattavasti samankaltaisen asettelun, värimaailman ja symboliikan sekä kuvattavien ominaisuuksien samankaltaisen esittelyn johdosta. Kuluttaja oli voinut saada sellaisen käsityksen, että Nokian Renkaat Oyj:n talvipitomerkintä perustui EU-rengasmerkintään tai että Nokian Renkaat Oyj:n talvipitomerkintä oli ainakin samalla tapaa virallinen merkintä kuin EU-rengasmerkintä.