Kuluttaja-asiamiehen seuraamusmaksuesitykset ja kieltovaatimukset