Hintavertailun sopimattomuus

Päivämäärä

5.4.2019

Diaarinumero

KKV/765/14.08.01.02/2017

Osapuolet

SGN Sportia Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:159/19 annettu 5.4.2019. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi SGN Sportia Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kulutushyödykkeiden markkinoinnissa ilmoitetaan tuotteen hinta alennetuksi prosenttialennuksena, vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen hintaa, jota SGN Sportia Oy ei ole kuluttajilta ennen markkinointia tosiasiallisesti perinyt, eikä vertailuhinta ole suositus- tai ohjevähittäishinta, joka vastaa yleisesti muiden vähittäismyyjien samasta tuotteesta perimää hintaa, eikä se myöskään ole riittävään kilpailijoiden tuotteiden hintatason selvittämiseen perustuva vertailuhinta.

Kieltoa on noudatettava 40.000 euron sakon uhalla.

SGN Sportia Oy oli yhtäjaksoisesti elokuusta 2016 maaliskuuhun 2017 yhtiön verkkosivuilla ilmoittanut tuotteiden markkinoinnissa niiden hintaa alennetuksi prosenttialennuksena, vertailuhintaa ja muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja käyttäen.
SGN Sportia Oy:n antaman selvityksen perusteella vertailuhinnan, alennusprosenttien ja muiden alennuksiin viittaavien ilmaisujen käyttämisessä oli ensiksikin kysymys yhtiön kuluttajalle tarjoaman tuotteen myyntihinnan vertaamisesta ns. suositusvähittäishintaan, toisekseen kysymys oli yhtiön kuluttajalle tarjoaman tuotteen myyntihinnan vertaamisesta kilpailijan myyntihintaan ja kolmanneksi kyse oli myös yhtiön kuluttajalle tarjoaman tuotteen myyntihinnan vertaamisesta tuotteesta samassa toimipaikassa aikaisemmin perittyyn myyntihintaan.

SGN Sportia Oy ei kuitenkaan pystynyt näyttämään toteen koskaan perineensä tuotteesta vertailuhintaa vastaavaa myyntihintaa tai sitä, että sen kilpailija tai kilpailijat olisivat pitäneet tuotteita kaupan sillä myyntihinnalla, joka vastaa yhtiön verkkosivuilla tuotteille myyntihinnan yhteydessä ilmoittamaa vertailuhintaa, kuten myöskään sitä, että tuotteille verkkosivuilla myyntihinnan yhteydessä ilmoitetut vertailuhinnat vastaavat tuotteiden yleistä markkinahintaa ja/tai onko suositushintaa käytetty markkinoilla jo huomattavan pitkään.

Markkinaoikeus katsoi, että SGN Sportia Oy:n markkinoinnissa annetut hintaetua koskevat harhaanjohtavat tiedot olivat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Yhtiön menettely rikkoi kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:ää ja oli siten sopimattomana kiellettyä.