Hinnan ilmoittaminen, lisäedun sopimaton hallitsevuus, tarjouksen rajoituksista ilmoittaminen

Päivämäärä

7.9.2011

Diaarinumero

KUV/10943/43/2008

Osapuolet

TeliaSonera Finland Oyj

Tiivistelmä

Korkeimman oikeuden 7.9.2011 antama päätös KKO:2011:65. Lainvoimainen. Korkein oikeus kielsi markkinaoikeuden määräämän kiellon MAO:461/09 lisäksi TeliaSonera Finland Oyj:tä kunkin kiellon osalta sakon uhalla vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa matkapuhelinliittymien televisiomarkkinoinnissa:

  1. tarjoamasta yksilöityä matkapuhelinliittymää ilmoittamatta samalla liittymän keskeisiä käyttökustannuksia selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla;
  2. käyttämästä maksutonta puheaikaa ja tekstiviestejä koskevaa tarjousta siten, että kuluttajan huomio saattaa kiinnittyä vain hintaetuun liittymän tavanomaisen käytön ja tällaista käyttöä koskevien hintatietojen asemasta.

Kieltojen tehosteeksi asetettiin 100.000 euron uhkasakko.

Korkein oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden päätöstä MAO:461/09 siltä osin kuin markkinaoikeus oli kieltänyt TeliaSonera Finland Oyj:tä 100.000 euron sakon käyttämästä maksutonta puheaikaa ja tekstiviestejä koskevaa tarjousta kertomatta samalla selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla maksutonta puheaikaa ja tekstiviestien lähettämistä koskevia ehtoja ja rajoituksia.

TeliaSonera Finland Oyj oli markkinoinut yksilöityä matkapuhelinliittymää televisiossa käyttämällä mainoksissa maksutonta puheaikaa ja tekstiviestejä koskevaa tarjousta. Yhtiö oli markkinoinut matkapuhelinliittymää kaksiosaisella televisiomainoksella, jonka 20 sekunnin pituisessa jälkimmäisessä osassa liittymän hankkijalle oli tarjottu näkyvästi kaikki perheen sisäiset puhelut ja tekstiviestit vuodeksi veloituksetta. Myös liittymän kuukausihinta 1,99 euroa oli ilmoitettu näkyvästi. Muut liittymän käyttökustannukset sekä perheen sisäiseen viestintään liittyvän hintaedun rajoitukset ja ehdot oli esitetty pienellä tekstillä ruudun alalaidassa noin kolmen sekunnin välein vaihtuvissa jaksoissa.