Kohtuuton sopimuksen ketjuttamista koskeva ehto

Päivämäärä

10.10.2011

Diaarinumero

KUV/1192/43/2007

Osapuolet

TeliaSonera Finland Oyj

Tiivistelmä

Korkeimman oikeuden päätös KKO:2011:77 annettu 10.10.2011. Lainvoimainen.

Korkein oikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen.

Korkein oikeus poisti markkinaoikeuden päätöksen MAO:186/10 siinä määrätyn kiellon osalta. Siltä osin, kuin markkinaoikeus oli hylännyt kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimuksen, korkein oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden päätöstä.

TeliaSonera Finland Oyj oli tarjonnut Etu-ohjelmaan kuuluville matkapuhelinliittymäasiakkailleen Sonera Kestoetu -sopimusta vuodesta 2005 alkaen. Sopimussuhde jatkui automaattisesti uutena yhden vuoden kautena samanlaisine voimassaoloehtoineen, ellei kuluttaja irtisanonut sitä viimeistään kahta viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Kuluttaja-asiamies oli vaatinut, että markkinaoikeus kieltää TeliaSonera Finland Oyj:tä käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä matkapuhelinliittymiä koskevissa sopimuksissaan sopimusehtoa, jonka mukaan sopimus jatkuu automaattisesti määräajan kuluttua umpeen uuden määräaikaisen sopimuskauden ilman kuluttajan omaa nimenomaista tahdonilmaisua, ellei kuluttaja irtisano sitä ennen kuluvan sopimuskauden päättymistä.

Kun korkeimman oikeuden mukaan kokonaisarviossa otetaan huomioon sopimusjärjestelystä seuranneet taloudelliset edut ja velvoitteet, se katsoi, ettei kysymyksessä ollutta sopimusehtoa toisiaan seuraavista määräaikaisista sopimuskausista ollut sellaisenaan pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana.