Tiedonantovelvollisuus kuluttajaluoton markkinoinnissa

Päivämäärä

19.6.2012

Diaarinumero

KUV/1456/43/2011

Osapuolet

J.W.-Yhtiöt Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös 19.6.2012 (MAO 224/12). Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi J.W.-Yhtiöt Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajaluoton mainonnassa ilmenee luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, ellei mainonnassa ilmoiteta samalla myös luoton todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärää ja maksuerien määrää selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla siten, että tiedot annetaan edustavan esimerkin avulla.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 50.000 euron uhkasakko.

J.W.-Yhtiöt Oy oli markkinoinut pikaluottoja Reissuluotto.fi-nimellä laajamittaisella ja näkyvällä kampanjalla kadunvarsimainoksissaan ainakin 41 kaupungissa. Yhtiön mainoksissa oli ilmoitettu joitakin luottosopimuksen ehtoja, mutta jätetty suuri osa tiedoista ilmoittamatta. Yhtiön todettu kuluttajaluoton markkinointi oli ollut kuluttajansuojalain vastaista, koska siinä oli ilmoitettu ainoastaan osa kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä määritellyn tiedonantovelvollisuuden mukaisista luottosopimuksen ehtoja koskevista tiedoista.

Kadunvarsimainosten epäselvä ja vaikeasti havaittavissa oleva alareunan pieni teksti luottoehdoista ei ollut perusteltavissa valitulla viestintävälineellä. Laissa määriteltyjen pakollisten tietojen riittävään ja asianmukaiseen esittämiseen markkinoinnissa olisi tullut varautua jo mainosvälinettä valittaessa.