Lapsiin kohdistuva markkinointi

Päivämäärä

19.6.2006

Diaarinumero

KUV/2000/45/0663

Osapuolet

Mainostoimisto DVF-Finland Oy

Tiivistelmä

Markkinatuomioistuimen päätös MT:2000:012 annettu 19.6.2000.

Markkinatuomioistuin kielsi Mainostoimisto DVF-Finland Oy:tä, Family 2000 ry:tä ja yhtiön toimitusjohtajaa

  • jakamasta markkinointiaineistoa suoraan alaikäisille lapsille tai nuorille joko koulujen tai päiväkotien kautta, varmistumatta siitä, että lasten tai nuorten huoltajat ovat antaneet suostumuksensa markkinointiaineiston jakamiseen lapsille ja nuorille,
  • esittämästä markkinointiaineistoa julkaisussa artikkelinomaisissa teksteissä tai kuvateksteissä taikka muulla vastaavalla tavalla siten, ettei julkaisusta heti selkeästi ja yksiselitteisesti käy ilmi, että kysymyksessä on mainos.

Kiellon tehosteeksi asetettiin kullekin erikseen 300.000 markan sakko.

Mainostoimisto DVF-Finland ja Family 2000 ry olivat jakaneet mainosjulkaisua kouluihin tarkoituksessa, että julkaisu jaettaisiin koulussa edelleen oppilaille tai että julkaisu olisi koulussa oppilaiden vapaasti saatavissa. Julkaisussa oli runsaasti mainoksia ja myös artikkelinomaisissa kirjoituksissa oli mainittu tuotteiden, valmistajien ja markkinoijien kaupallisia tunnuksia.

Mainostoimisto DVF-Finland Oy ja Family 2000 ry olivat kohdistamalla markkinointitoimenpiteitä suoraan koulussa käyviin lapsiin ja nuoriin ilman näiden huoltajien suostumusta ja käyttämällä koulujen opettajia markkinointiaineistonsa jakajina menetelleet markkinoinnissaan hyvän tavan vastaisesti. Kun julkaisu oli kohdistettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, vaara siitä, että kohderyhmä ei ollut tunnistanut kirjoituksia mainoksiksi, oli tavallista suurempi.