Ympäristöväittämän käyttäminen, hinnan epäselvä ilmoittaminen

Päivämäärä

10.5.2001

Diaarinumero

KUV/2000/45/2910

Osapuolet

Oy Radiolinja Ab

Tiivistelmä

Markkinatuomioistuimen päätös MT:2001:009 annettu 10.5.2001. Lainvoimainen.

Markkinatuomioistuin kielsi Oy Radiolinja Ab:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissaan

  • käyttämästä yhtiön itsensä kehittämää merkkiä, jonka avulla yhtiö perusteettomasti korostaa kierrätysmahdollisuuden ympäristöä säästäviä vaikutuksia, kun kysymys on matkapuhelinliittymien ja –puhelimien vaihtotarjouksesta
  • antamasta matkapuhelinten ja –liittymien vaihtotarjousta koskevassa markkinoinnissaan perusteettomasti sellaista kuvaa, että kysymyksessä olisi erityinen ongelmajätteen kierrätysmahdollisuus, kun kysymys on matkapuhelinliittymien ja –puhelimien vaihtotarjouksesta, ja
  • tarjoamasta yksilöityjä matkapuhelinliittymiä, ellei yhtiö samalla ilmoita liittymien käyttökustannuksia selkeällä ja yksiselitteisellä sekä kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla

Kiellon tehosteeksi asetettiin 300.000 markan uhkasakko.

Oy Radiolinja Ab oli käyttänyt mainoksissaan ympäristöä säästävään kierrätykseen viittaavaa merkkiä. Kysymyksessä ei kuitenkaan ollut ympäristölainsäädäntöön perustuva erityinen kierrätystoiminta, vaan kaupallinen kampanja. Yhtiö oli antanut matkapuhelinliittymien ja –puhelinten vaihtotarjousta koskevassa markkinoinnissaan kuluttajille perusteettomasti sellaisen kuvan, että kysymys olisi erityisestä ongelmajätteen kierrättämismahdollisuudesta.

Yhtiö oli lisäksi tarjoamalla tv-mainoksessaan yksilöityjä matkapuhelinliittymiä, ilmoittamatta samalla liittymien käyttökustannuksista selkeällä ja yksiselitteisellä sekä helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla, menetellyt markkinoinnissaan kuluttajien kannalta sopimattomasti.