Kokonaishinnan ilmoittamatta jättäminen

Päivämäärä

1.6.2001

Diaarinumero

KUV/2000/45/4389

Osapuolet

Nordic Jetline Finland Oy

Tiivistelmä

Markkinatuomioistuimen päätös MT:2001:011 annettu 1.6.2001. Lainvoimainen.

Markkinatuomioistuin kielsi Nordic Jetline Finland Oy:tä markkinoimasta kuluttajille yksilöityjä laivamatkoja ilmoittamatta samalla selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla hyödykkeen hintaa yhtenä lopullisena kokonaishintana, joka sisältää kaikki hyödykkeestä perittävät maksut.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 300.000 markan uhkasakko.

Nordic Jetline Finland Oy oli ilmoituksissaan esittänyt laivamatkan reittihinnaksi 65 markkaa, ilmoittaen erikseen polttoainelisästä. Yhtiön internet-mainoksissa oli sanottu, että polttoainemaksu lisätään hintoihin. Lehti-ilmoituksissa polttoainelisästä ollut maininta oli esitetty muista hintatiedoista erillään ja muita hintaehtoja selvästi pienemmällä tekstikoolla. Ilmoituksen sanamuodosta ei myöskään voitu varmuudella päätellä, että kysymyksessä oli ilmoitettuihin hintoihin lisättävä erä.

Yhtiön mainoksissa oli sinänsä mainittu kaikki sellaiset erät, joista markkinoitujen hyödykkeiden lopullinen myyntihinta oli koostunut, ja myös laskutoimitus kokonaishinnan selville saamiseksi oli ollut helppo. Yhtiön mainoksissa ei ollut kuitenkaan esitetty markkinoidun yksilöidyn hyödykkeen hintaa lopullisena hintana.

Yhtiö oli markkinoimalla kuluttajille yksilöityjä laivamatkoja ilmoittamatta samalla selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla markkinoimansa hyödykkeen hintaa yhtenä lopullisena kokonaishintana, joka sisältää kaikki hyödykkeestä perittävät maksut, menetellyt markkinoinnissaan kuluttajien kannalta sopimattomasti.