Mainoksen hyvän tavan vastaisuus

Päivämäärä

25.10.2001

Diaarinumero

KUV/2001/45/1752

Osapuolet

DNA Finland Oy

Tiivistelmä

Markkinatuomioistuimen päätös MT:2001:016 annettu 25.10.2001. Lainvoimainen.

Markkinatuomioistuin kielsi DNA Finland Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissaan käyttämästä mainoselokuvaa, joka sisältää väkivaltaa ja sen uhkaa, taikka muutoin käyttämästä mainoksissaan väkivaltaisuutta, ellei sillä ole luonnollista yhteyttä yhtiöön tai yhtiön markkinoimiin tuotteisiin.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 300.000 markan uhkasakko.

DNA Finland Oy:n mainoksessa oli kuvattu aggressiivisilta näyttävien nuorten miesten ja poliiseilta näyttävien henkilöiden yhteenottoa. Mainoksen kuvaus oli realistista ja tunnelma näytti ahdistavalta. Vaikka mainoksen lopussa tilanne päättyi siten, että mainoksessa pelattiin jalkapalloa ja poliisilta näyttävä henkilö teki maalin, mainoksesta jäi väkivaltaa ja sen uhkaa ilmentävä yleisvaikutelma.

Mainoksessa kuvattu väkivalta ei liittynyt yhtiön markkinoimiin tuotteisiin eikä kuvatunkaltaisella väkivallalla ollut muutoinkaan yhteyttä matkapuhelinoperaattorina toimivaan vastaajayhtiöön. Mainitunlaisen väkivaltaisen kuvauksen käyttämiselle huomionherättämiskeinona kuluttajiin kohdistuvassa mainoksessa ei ollut hyväksyttäviä perusteita. Mainos oli hyvän tavan vastainen.