Sopimaton markkinointi vuokra-asunnon välityksessä

Päivämäärä

23.1.2002

Diaarinumero

KUV/2001/45/2808

Osapuolet

Kanrak-Yhtiöt Oy Lkv

Tiivistelmä

Markkinatuomioistuimen 23.1.2002 antama päätös (MT:2002:001). Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Kanrak-Yhtiöt Oy Lkv:tä markkinoinnissaan hankkimasta ”vapaat vuokra-asunnot” –nimisillä internet-sivuilla tai ”vuokrata halutaan” –palstalla sanomalehdissä vuokrattavina olevia asuntoja esittelevillä, otsikolla ”asiakkaillemme” tai ”tiedote asiakkaillemme” varustetuilla ilmoituksilla asunnon hakijoita tekemään toimeksiantosopimuksia yhtiön kanssa, ilmoittamatta selkeästi, että ilmoituksella etsitään vuokra-asunnon hakijoita toimeksiantosopimuksia tekeviksi asiakkaiksi.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 50.000 euron uhkasakko.

Kanrak-Yhtiöt Oy Lkv:llä oli ollut vapaita vuokra-asuntoja mainostavissa lehdissä ja internet-sivustoilla ilmoituksia, joissa oli ollut luettelo vuokrattavana olevista asunnoista. Kuluttajille syntyi yhtiön ilmoituksista kuva, että yhtiöllä oli ilmoituksissa mainitut vuokra-asunnot välitettävänä. Ilmoituksista ei käynyt ilmi, että ilmoitetuista vuokra-asunnoista ei ollutkaan välitystä koskevaa toimeksiantosopimusta. Yhtiö oli edellyttänyt, että asunnosta tiedustelija tekee yhtiön kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa tämä myös sitoutuu maksamaan välityspalkkion siinä tapauksessa, että vuokrasopimus syntyy.

Koska ilmoituksista ei käynyt ilmi, että ilmoituksilla tosiasiassa haettiin välitysliikkeeseen asiakkaita ja että ilmoitusten perusteella yhteyttä ottavien henkilöiden oli ilmoitetuista vuokra-asunnoista tietoja saadakseen tehtävä toimeksiantosopimus siihen kuuluvine velvoitteineen, ilmoitukset olivat olleet kuluttajien kannalta sopimattomia.