Sopimaton hinnanalennusilmoittelu

Päivämäärä

14.2.2002

Diaarinumero

KUV/2001/45/2887

Osapuolet

Kultajousi Oy

Tiivistelmä

Markkinatuomioistuimen päätös MT:2002:004 annettu 14.2.2002. Lainvoimainen.

Markkinatuomioistuin tuomitsi kuluttaja-asiamiehen Kultajousi Oy:lle antaman markkinointikiellon tehosteeksi 150.000 markan (noin 25.000 euroa) määräisenä asetetun uhkasakon Kultajousi Oy:n maksettavaksi.

Lisäksi markkinaoikeus kielsi Kultajousi Oy:tä ja yhtiön vastuuhenkilöitä henkilökohtaisesti

  • ilmoittamasta tuotteen hintaa alennetuksi käyttämällä alennuksen laskemisen lähtöhintana tuotteen ohjevähittäishintaa tai muuta siihen verrattavaa hintaa, jos yhtiö ei ole sitä kuluttajilta tosiasiallisesti aikaisemmin perinyt; ja
  • käyttämästä ilmaisua loppuunmyynti tai muuta siihen viittaavaa ilmaisua, jos loppuun myytävää tavaravalikoimaa ilman perusteltua syytä loppuunmyynnin aikana täydennetään.

Kiellon tehosteeksi asetettiin yhtiölle 75.000 euron uhkasakko ja yhtiömiehille 50.000 euron uhkasakko.

Kuluttaja-asiamies oli 29.5.1997 määrännyt Kultajousi Oy:lle markkinointikiellon. Yhtiö oli kuitenkin kuluttaja-asiamiehen määräämän kiellon voimaantulon jälkeen loppuunmyyntimarkkinoinnissaan tarjonnut tuotteita ilmoittamalla hintoja alennetuiksi prosenttialennuksia käyttäen. Loppuunmyynnissä ilmoitetut alennusprosentit oli pääosin laskettu tuotteiden ohjevähittäishinnoista. Vastaajayhtiö ei ollut näyttänyt, että tuotteita olisi joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ennen alennusmyyntiä myyty ohjevähittäishinnalla, josta alennusprosentit oli laskettu. Kiellon tehosteeksi asetettiin aikaisempaa korkeampi uhkasakko.

Lisäksi yhtiön järjestämiin loppuunmyynteihin oli siirretty tavaraa toisista yhtiön myymälöistä ja varastoista loppuunmyynnin aikana. Yhtiö oli käyttänyt ilmaisua loppuunmyynti, vaikka loppuun myytäviä tavaravarastoja oli täydennetty kesken loppuunmyyntien. Yhtiö oli siten antanut markkinoinnissaan loppuunmyynnistään kuluttajille virheellisen kuvan.

Katso myös päätökset: MT:1982:6