Lapsiin kohdistuva mainonta

Päivämäärä

28.2.2002

Diaarinumero

KUV/2001/45/3063

Osapuolet

McDonald’s Oy

Tiivistelmä

Markkinatuomioistuimen 28.2.2002 antama päätös (MT:2002:007). Lainvoimainen.

Markkinatuomioistuin kielsi McDonald’s Oy:tä markkinoinnissaan käyttämästä tuotekokonaisuuteen sisältyvää lelua mainoksen pääasiallisena sanomana varsinaisen ateriaa koskevan tarjouksen jäädessä toissijaiseen asemaan. Kiellon tehosteeksi asetettiin 50.000 euron uhkasakko.

Yhtiön tv-mainoksessa esiteltiin yhtiön tuotetta, joka koostui hampurilaisateriasta ja lelusta. Lelut olivat toimineet mainoksessa lasten huomion herättäjänä. Lelujen tarkoituksena oli ollut lapsiin vetoamalla houkutella kuluttajia lasten kera aterioimaan yhtiön ravintoloissa. Ateriaa ja sen nauttimista ravintolassa koskeva osuus oli kuitenkin jäänyt mainoksessa vähäiseksi.

Mainosta kokonaisuutena tarkastellen leluhahmojen esittelyn oli katsottava olleen hallitsevassa asemassa mainoksessa. Itse tarjottava tuote oli jäänyt mainoksessa toissijaiseen asemaan.