Väitteet tuotteiden erityisestä edullisuudesta

Päivämäärä

19.2.2002

Diaarinumero

KUV/2001/45/4569

Osapuolet

Bauhaus & Co Ky

Tiivistelmä

Markkinatuomioistuimen antama päätös (MT:2002:005). Lainvoimainen

Markkinatuomioistuin kielsi Bauhaus Suomi Oy:tä ja Bauhaus & Co Ky:tä markkinoinnissaan käyttämästä toteennäyttämättömästi yhtiön rakennus-, sisustus- ja puutarhatuotteiden edullisimmuutta kuvaavia ilmaisuja ja tällaisten ilmaisujen yhteydessä esittämästä lupausta hyvittää kuluttajalle hinnanerotus, mikäli kuluttaja löytää saman tuotteen halvemmalla kilpailijan liikkeestä, ja käyttämästä mainitusta lupauksesta ilmaisua ”hintatakuu”.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 100.000 euron uhkasakko.

Bauhaus Suomi Oy ja Bauhaus & Co Ky olivat käyttäneet mainonnassaan ilmaisua ”hintatakuu”, jonka mukaan yhtiöiden hinnat olivat edullisemmat kuin kilpailevissa liikkeissä. Yhtiöiden käyttämät edullisuusväittämät olivat tosiasiaväittämiä, jotka on kyettävä tarvittaessa näyttämään toteen. Yhtiöt eivät kuitenkaan olleet esittäneet aineistoa, joka olisi osoittanut Bauhausin hintojen olleen markkinointiajankohtana kilpailijoiden hintoja yleisesti edullisempia.

Yhtiöiden mainonnassaan käyttämät edullisimmutta kuvaavat ilmaisut yhdessä ”hintatakuuksi” nimitetyn lupauksen kanssa olivat antaneet kuluttajille kuvan, että yhtiöt olivat luotettavalla tavalla selvittäneet, että yhtiöiden markkinoimat tuotteet ovat hinnaltaan edullisempia kuin kilpailevien liikkeiden hinnat.