Väitteet tuotteiden erityisestä edullisuudesta ja saatavuudesta

Päivämäärä

20.2.2002

Diaarinumero

KUV/2001/45/4819

Osapuolet

Gigantti Oy Ab

Tiivistelmä

Markkinatuomioistuimen 20.2.2002 antama päätös (MT:2002:006). Lainvoimainen.

Markkinatuomioistuin tuomitsi markkinaoikeuden päätöksessä MT:1999:017 määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon (noin 126.000 euroa) Gigantti Oy Ab:n maksettavaksi. Kiellon tehosteeksi asetettiin uusi korkeampi 170.000 euron uhkasakko.

Lisäksi markkinaoikeus kielsi Gigantti Oy Ab:tä käyttämästä markkinoinnissaan lupausta, jonka mukaan yhtiö etsii loppuneen tarjoustuotteen tilalle vastaavan tai kalliimman tuotteen, ilmoituksena siitä, että tuotteita on saatavilla rajoitetusti, tai kuluttajille annettuna erityisenä etuna.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 125.000 euron uhkasakko.

Gigantti Oy Ab oli kiellon voimaantulon jälkeen käyttänyt mainoksissaan ilmaisuja, joiden mukaan yhtiö seuraa kilpailijoidensa hintoja ja varmistaa että yhtiön hinnat ovat todella muita alemmat. Yhtiö ei kuitenkaan pystynyt esittämään selvitystä siitä, että sen hinnat olisivat olleet kilpailijoiden hintoja edullisempia.

Yhtiön markkinoinnissa esitetty lupaus etsiä kuluttajalle vastaava tai kalliimpi tuote siinä tapauksessa, että kampanjatuote loppuu kampanjan aikana, oli omiaan luomaan kuluttajalle vaikutelman tuotteen poikkeuksellisesta saatavuudesta. Yhtiö oli ilman mainittua lupaustakin ollut velvollinen huolehtimaan siitä, että markkinoituja tuotteita oli saatavilla koko tarjouksen kestoajan.