Ennakkomaksun veloittaminen

Päivämäärä

20.11.2002

Diaarinumero

KUV/2002/45/3364

Osapuolet

Innoros Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:152/II/02 annettu 20.11.2002. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Innoros Oy:tä jatkamasta sopimusehtokäytäntöä, jonka mukaan muun muassa grillikodan tai sitä vastaavan rakennelman rakennusosien toimituksista peritään kuluttajilta ennakkomaksuja, ellei yhtiö aseta ennakkomaksuille kuluttajien saatavat turvaavaa, riittävää vakuutta.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 50.000 euron uhkasakko.

Innoros Oy oli markkinoinut grillikota-nimellä elementeistä koostuvaa rakennuskokonaisuutta. Yhtiö oli edellyttänyt, että kuluttaja maksaa tilauksen yhteydessä ennakkomaksun ja sen lisäksi myös loppukauppahinnan ennen tuotteen toimitusta. Yhtiö ei ollut ennakkomaksuja kuluttajilta periessään asettanut kuluttajan saatavat turvaavaa, riittävää vakuutta. Ennakkomaksujen periminen ilman riittäviä vakuuksia oli ollut omiaan heikentämään kuluttajien taloudellista turvallisuutta, joten sopimusehtokäytäntö oli katsottava kuluttajien kuluttajien kannalta kohtuuttomaksi.