Mainonnan tunnistettavuus

Päivämäärä

22.1.2003

Diaarinumero

KUV/2002/45/4672

Osapuolet

Etelä-Suomen Autokatsastus Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:18/03 annettu 22.1.2003. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Etelä-Suomen Aluekatsastus Oy:tä markkinoimasta autokatsastuspalveluaan tavalla, josta ei selkeästi ja yksiselitteisesti käy ilmi, että kyseessä on kuluttajalle tehtävä tarjous ja tässä yhteydessä sisällyttämästä kuluttajalle lähetettävään tarjouskirjeeseen tilisiirtolomaketta, johon merkityn laskun maksamalla kuluttaja hyväksyy hänelle tehdyn tarjouksen katsastuspalvelusta.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 50.000 euron uhkasakko.

Yhtiö markkinoi kuluttajille lähettämillään kirjeillä katsastuspalvelujaan. Kirjeessä muistutettiin kuluttajaa katsastusajan lähestymisestä ja esitettiin kuluttajalle henkilökohtainen kutsu saapua katsastukseen. Lisäksi kirjeessä kehotettiin maksamaan katsastusmaksu jommallakummalla kirjeen mukana seuranneista valmiiksi täytetyistä tilisiirtolomakkeista.

Yhtiön kuluttajille lähettämästä markkinointiaineistosta ei selkeästi käynyt ilmi, että kysymys oli kuluttajille tehdystä tarjouksesta. Aineisto oli omiaan antamaan epäselvän kuvan aineiston luonteesta.

Katso myös päätökset:
MT:1987:11, MT:1994:17