Lapsiin kohdistuva suoramarkkinointi

Päivämäärä

7.4.2003

Diaarinumero

KUV/2002/45/4989

Osapuolet

Oy Radiolinja Ab

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:80/03 annettu 7.4.2003. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Oy Radiolinja Ab:tä kohdistamasta matkapuhelinliittymiä koskevaa osoitteellista suoramarkkinointia alaikäisiin henkilöihin varmistumatta siitä, että näiden huoltajat ovat antaneet suostumuksensa suoramarkkinointiin.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 100.000 uhkasakko.

Yhtiö oli lähettänyt kuluttajille suoramarkkinointikirjeitä, jotka sisälsivät mm. esitäytetyn liittymäsopimuksen ja sim-kortin. Kirjeitä oli lähetetty myös alaikäisille näiden nimellä ja osoitteella varustettuna. Aktivoimalla aineistoon sisältyneen sim-kortin kuluttaja oli saanut avattua ko. matkapuhelinliittymän. Oli mahdollista, että alaikäinen henkilö oli ryhtynyt käyttämään puhelinliittymää ilman, että liittymäsopimusta oli tehty. Tästä oli saattanut syntyä hänen huoltajalleen sellainen käsitys, että veloitusperuste oli syntynyt ja huoltajalla oli velvollisuus allekirjoittaa liittymäsopimus.