Sähköinen suoramarkkinointi matkapuhelimeen

Päivämäärä

14.2.2003

Diaarinumero

KUV/2002/45/5025

Osapuolet

Oy Radiolinja Ab

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:33/03 annettu 14.2.2003. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Oy Radiolinja Ab:tä lähettämästä kaupallisia tekstiviestejä kuluttajille matkapuhelimiin, ellei kuluttaja ole ennakolta antanut tähän suostumustaan.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 60.000 euron uhkasakko.

Oy Radiolinja Ab:n kuluttajille lähettämät tekstiviestit olivat olleet selkeästi kaupallisia. Lähettämillään viesteillä yhtiö oli pyrkinyt hankkimaan uusia asiakkaita kilpailevalta elinkeinonharjoittajalta. Yhtiön olisi tullut etukäteen varmistaa, että kuluttaja on antanut suostumuksensa suoramarkkinointiviestien lähettämiseen. Koska yhtiö ei ollut etukäteen hankkinut kuluttajilta tällaista suostumusta, se oli menetellyt markkinoinnissaan kuluttajien kannalta sopimattomasti.

Katso myös tapaukset:
MT:1998:921